Jak dobrać szambo betonowe?

Wielu z nas przed podjęciem decyzji związanej z kupnem zbiornika do swojego domu zastanawia się, jak dobrać sambo betonowe, aby jak najlepiej dopasować je do swoich potrzeb. Przede wszystkim szambo powinno być szczelne, aby nieczystości nie zanieczyszczały okolicy. Ważna jest również odpowiednio dobrana pojemność szamba, aby zbiornik nie zapełniał się w zbyt szybkim tempie.

Jak dobrać szambo betonowe – pojemność i częstotliwość kursów wozu asenizacyjnego

Właściwy wybór zbiornika na szambo uzależniony jest od wielu czynników. W pierwszej kolejności warto zorientować się, wozami o jakiej pojemności dysponują firmy, które zajmują się wywozem nieczystości w okolicy oraz jaka jest częstotliwość kursów wozu asenizacyjnego. Jak dobrać szambo betonowe? Warto zdecydować się na zakup szamba o takiej pojemności, która odpowiada pojemności jednorazowego opróżniania przez szambiarkę. Warto pamiętać, że za usługę związaną z wywozem nieczystości płaci się w odniesieniu do ilości kursów, a nie do ilości wywożonych ścieków. Obecnie firmy dysponują wozami, które jednorazowo mogą zabrać 7, 12, 19, a nawet 25 m3 ścieków. Warto pamiętać, że 1 m3 to 1000 l. Pojemność szamba zależy jednak przede wszystkim od liczby osób, które mieszkają w domu oraz od ilości zużywanej przez nich w ciągu miesiąca wody.

Wybór szamba betonowego – sprawdź zużycie wody w budynku  

Wielkość zbiornika na szambo w dużej mierze uzależniona jest od miesięcznego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Najczęściej ilość ścieków równa jest ilości pobranej z sieci wodociągowej wody. Jak dobrać szambo betonowe przy nowej inwestycji? W przypadku budowy nowego domu, kiedy inwestor nie ma wystarczającej wiedzy na temat ilości zużywanej wody, warto przeanalizować przeciętne normy zużycia wody przedstawione przez Ministerstwo Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70). Wynoszą one od 80 do 100 l/osobę/dobę – w domach z wodociągiem, WC, łazienką i lokalnym źródłem ciepłej wody (piecykiem węglowym, gazowym, elektrycznym, bojlerem) oraz od 140 do 160 l/osobę/dobę – w domach z wodociągiem, WC, łazienką i dostawą ciepłej wody z elektrociepłowni, kotłowi osiedlowej lub blokowej. Warto wspomnieć, że w praktyce wykorzystuje się tylko taką część zbiornika na szambo, która znajduje się poniżej miejsca wprowadzenia rury kanalizacyjnej.

Jak dobrać szambo betonowe – oblicz pojemność użytkową zbiornika na szambo

Aby obliczyć potrzebną pojemność zbiornika na szambo (V), wystarczy pomnożyć liczbę domowników (n), przez przypuszczalną ilość ścieków, które wytwarzane są przez każdego z domowników (q) i czas przebywania nieczystości w zbiorniku na szambo (t), stosując wzór: V (m3) =n*q*t. Warto pamiętać, że poziom ścieków w zbiorniku na szambo nie może przekraczać wysokości, na której usytuowany jest wlot do rury kanalizacyjnej. Po przekroczeniu tej wysokości może dojść do sytuacji, w której zanieczyszczenia zaczną cofać się do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia sanitarne. Nieczystości w szambie mogą być gromadzone przez okres od 7 do 14 dni. Po tym czasie rozpoczyna się proces fermentacji, podczas którego wydziela się szkodliwy dla otoczenia metan.

Oceń nasze usługi